Family Camp

Over ons

Jeugd met een Opdracht (JmeO) Heidebeek, gevestigd in Heerde, is onderdeel van Youth With A Mission (YWAM). Heidebeek is een van de meer dan duizend centra die deze interkerkelijke zendingsorganisatie in zo’n honderdtachtig landen heeft. Bij de organisatie werken wereldwijd bijna 20.000 stafmedewerkers.

JmeO Heidebeek mobiliseert (vooral jonge) mensen voor zending en evangelisatie. De organisatie rust hen toe voor de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19) door opleidingen, korte cursussen, evangelisatieprojecten, jeugdweekenden en zendingsreizen aan te bieden.

Heidebeek, een voormalig herstellingsoord, is in 1975 door JmeO aangekocht en is sindsdien een centrum voor discipelschap en training.
De allereerste Discipelschap Training School (DTS) ging in 1977 van start. Nog altijd vinden jaarlijks drie tot vier DTS’en plaats op Heidebeek. Naast alle studenten en deelnemers zijn er op de basis ongeveer honderd stafmedewerkers actief. Omdat Heidebeek trainingen blijft ontwikkelen en mensen mobiliseren, zijn er nieuwbouwplannen voor het huidige terrein.

JmeO Heidebeek heeft een samenwerkingsverband met JmeO Indonesië. Doel is om daar het evangelie aan onbereikte bevolkingsgroepen te brengen en de christelijke werkers te dienen. Ook verleent Heidebeek ondersteuning aan zendelingen in het buitenland.