Fundraising with Loren Cunningham

Training betalen

Betalen kan hier online of via een overboeking.

Betalen
De naam van de training, bijv. 'DTS lesfase'

Bankgegevens
Rabobank 32.65.21.062
IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62
BIC: RABONL2U

t.n.v. Stichting JmeO, Heerde
o.v.v. je naam en training.

KvK Regio Zwolle nr. 41038284

Betaling van school- of cursusgeld is niet belasting aftrekbaar.