Fundraising with Loren Cunningham

Geven

Hartelijk dank dat u Jeugd met een Opdracht Heidebeek financieel wilt steunen!

Uw kunt op verschillende manieren financiëel bijdragen

Doneer

JmeO Nederland heeft de ANBI status en is door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. (RSIN nr. 004063314).

Bankgegevens
Rabobank 32.65.21.062
IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62
BIC: RABONL2U

t.n.v. Stichting JmeO, Heerde
KvK Regio Zwolle nr. 41038284

Jeugd met een Opdracht is geaccrediteerd door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en gecertificeerd met het keurmerk.