Fundraising with Loren Cunningham

Geven / Training betalen

Hartelijk dank dat u Jeugd met een Opdracht Heidebeek financieel wilt steunen!

Geven kan hier online of via een overboeking. Bij betaling voor een training of cursus (bijv. DTS) graag uw naam en training vermelden. Betaling van school- of cursusgeld is niet belasting aftrekbaar

Doneer

JmeO Nederland heeft de ANBI status en is door de Nederlandse belastingdienst als algemeen nut beogende instelling.

Bank information
Rabobank 32.65.21.062
IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62
BIC: RABONL2U

t.n.v. Stichting JmeO, Heerde
KvK Regio Zwolle nr. 41038284

Jeugd met een Opdracht is geaccrediteerd door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en gecertificeerd met het keurmerk.