Geven

JmeO Nederland heeft de ANBI status en is door de Nederlandse belastingdienst als algemeen nut beogende instelling.

Giften
Rabobank 32.65.21.062
IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62
BIC: RABONL2U

Cursus/school fees en andere transfers
Rabobank 16.13.26.447
IBAN: NL61 RABO 0161 3264 47
BIC: RABONL2U

t.n.v. Stichting JmeO, Heerde
KvK Regio Zwolle nr. 41038284

Jeugd met een Opdracht is geaccrediteerd door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en gecertificeerd met het keurmerk.