Europa

Het was februari 2023 en als leiderschapsteam van JmeO Heidebeek waren we samen op een driedaagse visieretraite. We hebben drie retraites per jaar met verschillende focussen en deze was gericht op visie. Niet om te praten over wat visie betekent voor ons als individu, maar om op zoek te gaan naar Gods leiding en visie voor JmeO Heidebeek. We hadden een groot deel van onze tijd toegewijd aan het wachten op de God en we brachtten tijd door in gebed, waarin we God vroegen naar Zijn plannen en intenties voor Heidebeek; “Zijn er specifieke dingen waar we ons op moeten richten voor dit nieuwe jaar, Heer? Het seizoen van ‘de Spreng’ bouwen ligt achter ons, dus wat is het volgende?”

NIEUWE VISIE

Vol geloof en overtuiging dat God tot ons wil spreken en Zijn hart wil openbaren, wachtten we. En sprak God? Ja, dat deed Hij zeker! We gingen de kring rond en gaven iedereen de gelegenheid om bijbelteksten, indrukken of woorden te delen. God sprak onder andere over hoe Hij Heidebeek gaat herbouwen. Hij sprak woorden van bevestiging; dat Hij alles onder controle heeft. Het bijbelvers uit Jesaja 43:19 kwam in mij op. Daar zegt God: ‘‘Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis’’

Uiteindelijk ontvingen we een beeld van iemand op een schip, in het kraaiennest, op zoek naar land. Een land dat hij nog niet kon zien. Maar hij bleef in het kraaiennest vol verwachting, omdat hij wist dat er land in zicht zou komen en dat het snel te zien zou zijn.

EUROPA

Gelukkig is het kraaiennest geen passieve plek. Als volgelingen van Christus willen we God’s koninkrijk op aarde brengen en uitbreiden. We worden gemotiveerd door het vertrouwen dat God ons leidt. Naast onze zendingsreizen naar Azië, Afrika en Amerika, hebben we een diep verlangen om een nieuwe golf van Zijn aanwezigheid in heel Europa te zien ontstaan. In Europa is een langzame daling in het kerkbezoek te zien. In de afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat zichzelf omschrijft als niet-religieus, atheïst of agnost toegenomen. Dit zie je vooral onder jongeren. Als JmeO Nederland hebben we het vooruitstrevende doel om binnen twee jaar in elk Europees land te bidden, te preken, te evangeliseren en te aanbidden met het verlangen om transformatie te zien. We willen staan en bewegen in de geestelijke autoriteit die God ons gegeven heeft en een blijvende stempel van Christus drukken op Europese bodem.

Dit is onze roeping, onze missie en onze toewijding. Het is tijd voor een nieuwe Jezus-revolutie en wij zijn klaar om de weg te banen.