School of Kingdom Empowerment
SOKE SOIP

School of Kingdom Empowerment

hemel op aarde

Dates

Next School of Kingdom Empowerment
21 September - 16 December 2022

Costs

Lecture phase
€ 2,250.00

Prerequisites

Succesvolle afronding van de Discipelschap Training School (DTS)

Accreditation

Bij het succesvol afronden van alle onderdelen van de cursus ontvang je een certificaat CHR
263 van de University of the Nations.

WAT IS DE SCHOOL OF KINGDOM EMPOWERMENT?

De School of Kingdom Empowerment is een cursus van drie maanden (met optionele outreach). De school rust studenten toe door diepgaand onderwijs en mogelijkheden om ervaring op te doen met profetie, aanbidding, voorbede, geestelijke strijd, genezing en evangelisatie. Deze aspecten zijn essentieel als men verandering wil zien in de volken en in de zeven domeinen van de samenleving.

  Waarden: worship

  “Dezelfde kracht die leeft in Jezus Christus is in mij”

  Door de School of Kingdom Empowerment zal je de diepte van deze waarheid beter gaan begrijpen, toepassen op je leven en doorgeven aan anderen om je heen.

  Vanuit intimiteit met God kunnen we Zijn Koninkrijk zichtbaar laten worden op aarde. Dat is ons verlangen: jou in staat stellen om samen met God hemel op aarde realiteit te zien worden. Als deelnemer wordt je verwacht risico’s te nemen, die jou zullen laten groeien in vertrouwen en geloof in God.

  De doelen van de school:

  School of Kingdom Empowerment

  Het begrijpen van Gods karakter, Zijn natuur en Zijn wegen – Vader, Zoon en Heilige Geest – wat betreft gebed, voorbede, aanbidding en geestelijke strijd.

  School of Kingdom Empowerment

  Het begrijpen van Jezus’ bediening, autoriteit en zalving wat jou in staat stelt om te doen wat Jezus deed en meer dan dat.

  School of Kingdom Empowerment

  Het begrijpen van en bedienen met de persoon, werken en gaven van de Heilige Geest.

  School of Kingdom Empowerment: Richting

  Groeien in luistervaardigheden en gevoeligheid ten aanzien van de leiding van de Heilige Geest en het onderscheiden van de tijden.

  School of Kingdom Empowerment

  Het ontdekken van Gods strategie voor de verwezenlijking van Zijn missie op aarde.

  DTS Open Dag

  Samenwerken met Hem in het creëren van nieuwe realiteiten.

  Lessen, discussies, praktische toepassing en coachingsessies zullen jou effectief trainen om Jezus goed te representeren en om geestelijk leiderschap te geven aan groepen en gemeenschappen. Dit alles doelt op het zien van verandering in de wereld. We hebben ook een sterke focus op het vrijzetten van hemel op aarde, omdat we dit terug zien komen in het enige gebed dat Jezus zijn discipelen onderwees (Mattheus 6:10).

  We geloven dat aanbidding en gebed met het Woord van God onmisbare elementen zijn in het volbrengen van de Grote Opdracht.

  ONDERWERPEN DIE BEHANDELD ZULLEN WORDEN

  • Het vrijzetten van hemel op aarde
  • De plek van het kruis in het vrijzetten van hemel op aarde
  • Leven als een voorbidder & Strategische voorbede
  • Autoriteit van gelovigen
  • Gebed & Zending
  • De gave van geloof en genezing
  • De Heilige Geest & Revelatory gifts
  • Profetische aanbidding & Voorbede
  Schoolleiders School of Kingdom Empowerment

  Vanuit een plek van intimiteit met God kunnen we Gods koninkrijk laten zien op aarde.

  Florence Tsala

  Dates

  Next School of Kingdom Empowerment
  21 September - 16 December 2022

  Costs

  Lecture phase
  € 2,250.00

  Prerequisites

  Succesvolle afronding van de Discipelschap Training School (DTS)

  Accreditation

  Bij het succesvol afronden van alle onderdelen van de cursus ontvang je een certificaat CHR
  263 van de University of the Nations.