Empower Days
Power

Empower dagen

Empowered in Christ
School of Kingdom Empowerment

wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid.

Joh 16:13
Empower Days

Tijdens de empower dagen willen we de Heilige Geest de ruimte geven om ons te vullen, genezen en
bevrijden van gebondenheden. Wat we leren zullen we toepassen in kleine groepen, om vol kracht uit te
delen in de wereld.

Bart Doornweerd

Bij ons zal Bart Doornweerd spreken over de kracht van de Heilige Geest. Hij heeft over de ruim 40 jaar
zijn bediening uitgeoefend in verschillende landen. Hij is directeur van het India Adoptie Plan, die
plaatselijke Indiase zendingswerkers ondersteunt.

Dates

Currently no dates available

Costs

Course fees
€ 95

Prerequisites

Afgeronde DTS