Building project heidebeek - building for missions

Bouwproject

In 2007 sprak God over “groei”; Groei in het aantal medewerkers en studenten. En over nieuwbouw op Heidebeek.
In gehoorzaamheid aan God werden er stappen gezet en plannen uitgewerkt. We zagen bijzondere dingen gebeuren; God gaf de juiste mensen op het juiste moment met betrekking tot het aanvragen van verschillende vergunningen. Ook boden mensen hun diensten, materialen en tijd aan om mee te bouwen aan dit project. Stappen die genomen werden, werden door God bevestigt met Zijn voorziening.

Op dit moment huren we een gebouw in Epe om medewerkers en studenten te huisvesten. Het is een voormalig bejaardentehuis genaamd Licht in ’t Duuster waar, in de loop der jaren, veel mensen tijdelijk hebben gewoond en waar mensen mooie herinneringen aan hebben.
Echter, dit gebouw is oud en kost veel om aan de huidige eisen (brandveiligheid, hoge energierekeningen etc.) te voldoen. De nieuwbouw zal LID vervangen en maakt groei in aantal medewerkers en studenten mogelijk.

In gebed kwam naar voren om het nieuwe gebouw gedeeltelijk in eigen beheer te bouwen. Op deze manier duurt het bouwproces langer maar wordt er veel bespaard aan kosten. En een langere bouwperiode geeft ons ook de mogelijkheid om fondsen te werven in deze periode.

De droom en visie die God ons gaf wordt realiteit! Wij zijn enthousiast om te zien ontstaan wat God heeft gesproken. De eerste fases zijn afgerond! In het voorjaar zal de eerste verdiepingsvloer gelegd worden.

In dit alles geloven wij dat het niet om het bouwen zelf gaat. Maar om het bouwen van God’s koninkrijk. We zien er naar uit om meer mensen te kunnen trainen uit te zenden in de wereld om Jezus bekend te maken. Heidebeek als springplank voor wereldzending…Voor nóg meer mensen…

Ben(t) jij/u enthousiast over dit project en ben(t) u/jij geïnteresseerd om hier in te investeren d.m.v. het doneren van materialen, uw deskundigheid of door te komen helpen? Neem dan contact met ons op

Giften voor de nieuwbouw kunt u geven via https://ywamheidebeek.org/nl/geven/