Bouwproject

In 2007 sprak God over “groei”; Groei in het aantal medewerkers en studenten. En over nieuwbouw op Heidebeek.
In gehoorzaamheid aan God werden er stappen gezet en plannen uitgewerkt. We zagen bijzondere dingen gebeuren; God gaf de juiste mensen op het juiste moment, ook met betrekking tot het aanvragen van verschillende vergunningen. Mensen boden hun diensten, materialen en tijd aan om mee te bouwen aan dit project. Stappen die genomen werden, werden door God bevestigt met Zijn voorziening.

Op dit moment huren we een gebouw in Epe om medewerkers en studenten te huisvesten. Het is een voormalig bejaardentehuis genaamd Licht in ’t Duuster waar, in de loop der jaren, veel mensen tijdelijk hebben gewoond en waar mensen mooie herinneringen aan hebben.
Echter, dit gebouw is oud en kost veel om aan de huidige eisen (brandveiligheid, hoge energierekeningen etc.) te voldoen. De nieuwbouw zal LID vervangen en maakt groei in aantal medewerkers en studenten mogelijk!

We zien Gods leiding in de uitvoering van dit project, ook in de details. We ervaren dat we dit als communiteit moeten bouwen. Dit resulteert in een langer bouwproces, maar het bouwt team, en ons geloof groeit om dit project werkelijkheid te zien worden!

De droom en visie die God ons gaf wordt realiteit! Wij zijn enthousiast om te zien ontstaan wat God heeft gesproken. De eerste fases zijn afgerond! De volgende zomer in 2020 gaan we het hoogste punt bereiken en brengen we het dak aan!

In dit alles geloven wij dat het niet om het bouwen zelf gaat. Maar om het bouwen van God’s koninkrijk. We zien er naar uit om meer mensen te kunnen trainen uit te zenden in de wereld om Jezus bekend te maken. Heidebeek als springplank voor wereldzending…Voor nóg meer mensen…

Ben(t) jij/u enthousiast over dit project en ben(t) u/jij geïnteresseerd om hier in te investeren d.m.v. het doneren van materialen, uw deskundigheid of door te komen helpen? Neem dan contact met ons op maintenance@ywam.nl

Giften voor de nieuwbouw kunt u geven via https://ywamheidebeek.org/nl/geven/