YWAM Heidebeek

Base Vision

Jeugd met een Opdracht Heidebeek is een springplank voor wereldzending! We zijn een zendingsgemeenschap die mobiliseert, toerust en God bekend maakt in de hele wereld. We willen mensen bereiken met het evangelie in onze buurt maar ook in de hele wereld. We werken lokaal met vluchtelingen maar bereiken ook mensen in verre streken, die nog nooit een kans hebben gehad om van Jezus te horen.

Eén van onze doelgebieden is Indonesië. We werken samen met JmeO Indonesië om een specifieke bevolkingsgroep op Java te bereiken.
We hopen en geloven dat er veel mensen door Heidebeek zullen komen die toegerust en gestuurd zullen worden om een zegen te zijn waar dit het meest nodig is.