Nalaten aan Jeugd met een Opdracht

Uw nalatenschap bijdragen aan zending

Jeugd met een Opdracht Heidebeek heeft als hoofddoel en visie om jonge mensen te mobiliseren en te trainen voor zending zodat God bekend zal worden gemaakt in heel de wereld. Heidebeek is een ‘springplank voor wereldzending’. Wilt u overwegen Heidebeek op te nemen in uw nalatenschap? Uw donatie helpt ons om ook toekomstige generaties toe te rusten om als missionair werker uit te gaan. Hierdoor is uw nalatenschap van blijvende waarde en helpt u mee het evangelie door te geven aan degenen die God nog niet kennen

Wilt u overwegen Heidebeek op te nemen in uw nalatenschap?

Uw donatie helpt ons om ook toekomstige generaties toe te rusten om als missionair werker uit te gaan. Hierdoor is uw nalatenschap van blijvende waarde en helpt u mee het evangelie door te geven aan degenen die God nog niet kennen.

Jeugd met een Opdracht heeft de status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), wat betekent dat er geen belasting hoeft te worden afgedragen over giften uit erfenis.

Hoe kunt u hiervoor praktische stappen zetten?

  1. Wat zijn uw wensen voor uw nalatenschap?

Het is goed te overwegen wie/wat u in uw testament wilt opnemen. Een erfenisdossier kan u hierbij helpen; dit is een formulier met vragen om u goed voor te bereiden op een gesprek met een notaris. Een voorbeeld van een erfenisdossier kunt u hier vinden.

  1. Erfstelling en/of legaat?

U kunt ervoor kiezen om een vast geldbedrag of bezit na te laten, dit heet een legaat. Of u kiest om uw netto nalatenschap te zijner tijd te laten verdelen onder uw erfgenamen, dit heet een erfstelling. Of u kiest voor een combinatie van deze twee. Laat u door uw notaris adviseren wat het beste past bij uw wensen.

  1. Wie handelt uw nalatenschap af?

U kunt ervoor kiezen om uw wensen af te laten handelen door een executeur die u zelf kiest uit uw naaste omgeving. Dit moet worden vastgelegd in uw testament. U kunt ook kiezen het uit handen te geven aan een betaalde professional zoals een notaris. 

  1. Indien u uw testament schriftelijk wilt vaststellen, welke notaris wilt u daar dan bij betrekken?

U kunt via www.nutestament.nl zelf een testament opstellen, die dan nog moet worden doorgenomen en ondertekent door een notaris. Dit is een voordelige route. 

U kunt ook voor het hele proces een notaris betrekken, die u helpt uw wensen op schrift te stellen. Informeer naar de tarieven voor alle stappen. Via www.notaris.nl kunt u een geschikt kantoor vinden, evenals algemene informatie.

Voor uw bezoek bij de notaris is het handig om vooraf vragen die bij u boven komen op te schrijven, zodat u zeker weet dat u de informatie krijgt die u nodig hebt. U kunt ook bellen met de notaristelefoon voor vragen, indien u wenst kan dat anoniem (0900-3469393).

  1. Hoe kunt u uw testament wettelijk vastleggen?

Als u specifieke wensen hebt ten aanzien van uw geld of vastgoed, anders dan de normale wettelijke regelingen, dan moet dit bij de notaris worden bekrachtigd door middel van een akte, die het laat opnemen in het landelijk register. Indien u de missie van JmeO Heidebeek wilt laten delen in uw testament, dan hebt u daarvoor de volgende informatie nodig:

Stichting Jeugd met een Opdracht
Mussenkampseweg 32 ∙ 8181 PK Heerde ∙ KvK-nummer 41038284 ∙ RSIN 004063314

Vragen

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch via (0578) 216 000 of per e-mail via finances@ywam.nl