KAIROS

Kairos Cursus

evangelie aan de naties

De Kairos cursus is een uitdagende, interactieve cursus van negen lessen waarin we naar de wereld gaan kijken vanuit Gods perspectief. Bestudeer het plan van God van Genesis tot het eind van de tijd.

 

 

Deze cursus is voor iedereen die wil groeien als discipel van Christus en wil onderzoeken waar God mee bezig is in deze wereld.

Thema's

 • Ontdek de rode draad in de bijbel van Genesis to Openbaringen.
 • Raak onder de indruk van de geweldige voortgang van het Christendom over de hele wereld.
 • Onderzoek de uitdagende, maar bereikbare, laaste doelen voor de wereld Christen beweging.
 • Indentificeer jou unieke plek en rol in de groei en uitbreiding van Gods Koninkrijk op aarde.
 • Leer van vooraanstaande theologen, zendelingen en geschiedkundigen.

1. God’s doel en plan

We zullen vanuit de Bijbel ontdekken wat in de Gods hart is.

 • God – de Bijbel is het verhaal van Zijn heerlijkheid.
 • Gods doel – om Zijn bezette koninkrijk te bevrijden en om de volken te verzoenen met Hemzelf.
 • Gods Plan – om Zijn mensen te betrekken in zijn wereldwijde missie van genade.

2. Israel, het verbondsvolk

We bestuderen Gods handel en wandel met Israel en Zijn verlangen om Zijn doelen te bereiken door hen heen.

 • Israel’s roeping – Wat vroeg God van Israel?
 • Israel’s mogelijkheden – Welke mogelijkheden gaf God om hun roeping te vervullen?
 • Israel’s reactie – Hoe ging Israel met deze roeping om?

 

3. De Messias, de boodschap en Zijn boodschappers

We zullen ontdekken dat Gods verlangen naar alle volken nog steeds centraal staat.

 • Jezus, Messias voor alle volken – Jezus reikte uit naar Jood en heiden.
 • Een boodschap voor alle volken – Jezus’ prediking over het Koninkrijk was voor zowel Jood als heiden.
 • Boodschappers voor alle volken – de ontwikkeling in de Kerk naar doelgerichte zending na Pinksteren.

4 . Uitbreiding van de wereld christen beweging

We bekijken de voortgang van het christendom van het begin tot vandaag. De drie tijdperken van moderne zending.

5. Strategie.

Welke verantwoordelijkheid gaf God aan de hedendaagse Kerk? Hoe ver zijn we daarmee gekomen, en wat moet er nog gebeuren? En hoe kunnen we dit doen?

6. Cultuur

We zullen verschillende culturen op verschillende manieren beleven. We zullen uitdagingen bekijken die aan de orde zijn als we uitreiken naar mensen die anders dan onszelf zijn.

  • Kairos geeft een verfrissende Godgerichte kijk op "gemeente zijn" met zending als DNA.

   Bert Boer, voorganger ABC gemeente ‘de Fontein’, Emmeloord
  • De Kairos cursus brengt de missie van God terug waar zij hoort: in het hart van de christelijke gemeente!

   Jan Wolsheimer, voorganger CAMA gemeente, Woerden
  • Zeker doen! Het is een basis voor je leven met God hier op aarde. Het zet zaken in perspectief: Gods plan staat centraal.

   Karen Morren, gemeentelid Hervormd Oldebroek
  • Wie Jezus wil volgen moet weten waarheen Hij op weg is. In een paar lessen ontdek je een Bijbels levensdoel dat tegelijk ook heel persoonlijk is.

   Henk Brink, trainer bij Jeugd met een Opdracht.

   Dates

   Currently no dates available

   Costs

   Course fees
   € 175

   Prerequisites

   None

   De Kairos-cursus is ook beschikbaar voor hele kerkgroepen op locatie. Ga naar

   De Kairos-cursus is ook beschikbaar voor hele kerkgroepen op locatie. Ga naar kairoscursus.nl voor meer informatie